Zobowiązania kredytowe-Jak wyjść z długów?

Zaciągnięcie zobowiązania w banku lub firmie pożyczkowej wiąże się z terminową jego spłatą. W wyniku różnych sytuacji losowych zdarza się, że tracimy płynność finansową, która do tej pory utrzymywała się na dobrym poziomie, przez co pojawia się problem z uregulowaniem należności w czasie wskazanym w umowie. Przedłużenie spłaty raty pożyczki staje się kołem ratunkowym, które niestety nie zawsze może być wykorzystane.

Na czym to polega?

Przedłużenie spłaty raty pożyczki może mieć dwie formy. Pierwszą jest zmniejszenie rat miesięcznych, przez co wydłuża się okres spłacania zobowiązania. Drugą są tzw. wakacje od pożyczki lub karencja, kiedy to następuje przerwa w spłacaniu pożyczki. Po zaakceptowaniu wniosku przez bank lub firmę pożyczkową, osoba która zaciągnęła zobowiązanie nie musi płacić raty przez ustalony czas – zazwyczaj jeden do trzech miesięcy w przypadku pożyczek długoterminowych oraz 7 do 30 dni w przypadku pożyczek krótkoterminowych.

Czy zawsze można przedłużyć spłatę raty pożyczki?

Nie każda instytucja oferuje taką możliwość. Zazwyczaj adnotacja na ten temat znajduje się już w umowie podpisywanej podczas zaciągania zobowiązania. Należy zatem dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu lub skontaktować się z bankiem lub parabankiem, w którym pożyczka została wzięta. Kluczowe jest to, by pożyczkobiorca zrobił to zanim problemy ze spłatą zobowiązania staną się duże, a więc zanim minie termin uregulowania raty. Nawet jeśli bank będzie oferował przesunięcie spłaty raty pożyczki, to może odmówić wnioskującemu, jeśli na jego koncie znajdować się będą zaległości. Pożyczkobiorca zatem powinien przewidzieć sytuację i zareagować wcześniej, by uniknąć ryzyka znacznego pogorszenia się sytuacji.
Możliwość przedłużenia spłaty raty pożyczki nie jest jednak tania. Instytucje pobierają opłaty za konieczność sporządzenia aneksu do umowy, dodatkowo w wyniku przedłużenia okresu kredytowania, odsetki stają się wyższe, co podnosi całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania.