Kredyt bez BIK z poręczycielem – najczęściej zadawane pytania.

Kredyt z poręczycielem to jedno z najpowszechniejszych rozwiązań wśród osób z negatywną historią kredytową, które potrzebują uzyskać gotówkę. Umożliwia zaciągnięcie zobowiązania bez sprawdzania BIK i innych baz, które stanowią podstawę oceny ryzyka udzielenia kredytu z poręczycielem dla banków. Firmy pożyczkowe doskonale znają trudności z uzyskaniem potrzebnych pieniędzy, dlatego tworzą rozwiązania również dla tej grupy klientów, którzy ze względu na swoją sytuację finansową nie mogą skorzystać ze standardowych ofert.

Jakie wymagania musi spełnić poręczyciel?

Każda instytucja finansowa ustala indywidualnie kryteria, które musi spełnić gwarant. Najczęściej jest to wiek, który nie może być mniejszy niż 18 lat, choć zdarzają się i takie, dla których minimum do 25 lat, a także większy niż 75 lat, choć najczęściej górna granica nie przekracza 65 lat. Istotne jest również obywatelstwo polskie oraz posiadanie polskiego dokumentu tożsamości. Gwarant jest zabezpieczeniem dla instytucji finansowej, dlatego ważne jest, by posiadał dobrą zdolność kredytową lub nieruchomość na własność.

Dlaczego instytucja finansowa wymaga poręczyciela?

Brak zdolności kredytowej przez wnioskującego mógłby uniemożliwić zaciągnięcie zobowiązania, gdyby nie oferta kredytu bez BIK z poręczycielem. Osoby, które mają zbyt dużo zobowiązań w stosunku do wynagrodzenia lub też miały w przeszłości problemy ze spłatą- kredyt z poręczycielem w ocenie instytucji finansowej może być niewiarygodna. Poręczyciel więc potwierdza, że wnioskujący jest rzetelnym klientem i stanowi zabezpieczenie na wypadek niespłacania kredytu z poręczycielem przez kredytobiorcę. Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Czy wobec kredytobiorcy też są stawiane jakieś kryteria?

Osoba wnioskująca musi wykazać dochody, dzięki którym firma pożyczkowa oceni, czy ryzyko niespłacania zobowiązania nie jest zbyt duże.